ΔΕΣΦΑ

Καλώς Ήρθατε στην Εταιρική Παρουσίαση της ΔΕΣΦΑ, Χρυσού Χορηγού της 

Prom Racing για την αγωνιστική χρονιά 2022 – 2023.

ΔΕΣΦΑ

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια.

Συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής, ο ΔΕΣΦΑ διευκολύνει παράλληλα την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, μεριμνώντας σταθερά για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ καθίσταται αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με μεγάλη μας χαρά το 2022 ανακοινώσαμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΔΕΣΦΑ, που βρίσκεται στο πλευρό μας ως Χρυσός Χορηγός. Η συνεισφορά της ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του P22.  

Οι Δράσεις μας με την ΔΕΣΦΑ

  • Έναρξη Συνεργασίας με ΔΕΣΦΑ

    Στις 7 Μαρτίου 2022 η ομάδα μας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του P22, του δεύτερου ηλεκτρικού μονοθέσιου στην ιστορία μας.