Δήλωσε τώρα συμμετοχή!

Available Opportunities: 0

Περιγραφή Υποομάδας

Αναζητούμε άτομα να στελεχώσουν τη Γραφιστική ομάδα της Prom Racing. Είσαι δημιουργικός και θες να αποτυπώνεις κάθε στιγμή της ομάδας με ξεχωριστά γραφιστικά; Σου αρέσει και ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός; Θα σε ενδιέφερε να τα συνδυάσεις; Τότε αυτή είναι η ευκαιρία σου!

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία προωθητικού υλικού ομάδας (Τρίπτυχο, Φυλλάδια, Διαφημιστικά Δώρα)
 • Δημιουργία Livery αγωνιστικού μονοθέσιου
 • Σχεδιασμός εμφανίσεων ομάδας
 • Σχεδιασμός των παρουσιάσεων της ομάδας σε χορηγούς και εκδηλώσεις
 • Παρουσίαση προτάσεων για καινούργιες ιδέες
 • Συνεργασία με την υποομάδα για τα Βίντεο της ομάδας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Γνώση των προγραμμάτων Illustrator, Indesign, Photoshop
 • Κατάλληλος υπολογιστής και εξοπλισμός για το αντικείμενο ενασχόλησης
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Εξοικείωση με τελευταία trends
 • Καλή διάθεση
 • Δημιουργικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Εργατικότητα

 Περιγραφή Υποομάδας

 

Η υπooμάδα της αεροδυναμικής ασχολείται με τον σχεδιασμό των επιφανειών του αυτοκινήτου σε συνεργασία με την ομάδα της δυναμικής οχήματος με στόχο την αύξηση των συνολικών επιδόσεων του μονοθεσίου. Χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα αεροδυναμικό πακέτο. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί πειράματα διαφόρων διατάξεων του αεροδυναμικού πακέτου στην αεροδυναμική σήραγγα του ΕΜΠ, ώστε να εξακριβώσει και να συσχετίσει τα υπολογιστικά αποτελέσματα με πειραματικά. Τέλος, πραγματοποιεί μετρήσεις των χαρακτηριστικών του πακέτου στην πίστα και ταυτόχρονα προβαίνει στην λεπτομερή ρύθμισή του. 

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός του αεροδυναμικού πακέτου
 • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του πακέτου
 • Συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες για τον σχεδιασμό ενός αποδοτικού μονοθεσίου
 • Επίλυση του πακέτου μέσω CFD
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο που δοκιμάστηκε επιδρά με το υπόλοιπο αεροδυναμικό πακέτο (Post-Processing) 
 • Πειράματα στην αεροσήραγγα κατά τα οποία συλλέγονται πειραματικά δεδομένα τα οποία και συγκρίνονται με τα υπολογιστικά από το CFD
 • Συμμετοχή στο testing του αυτοκινήτου βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στο validation
 • Χαρτογράφηση του αεροδυναμικού πακέτου σε δυναμικές συνθήκες (yaw, pitch, roll) τις οποίες το μονοθέσιο συναντά στη πίστα
 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Γνώσεις CAD και CFD
 • Βασικές γνώσεις αεροδυναμικής
 • Υπευθυνότητα στην τήρηση των deadlines
 • Εργατικότητα
 • Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα

Περιγραφή Υποομάδας

Η υποομάδα δυναμικής οχήματος, ανάρτησης και συστημάτων ελέγχου είναι υπεύθυνη αρχικά για την οριοθέτηση των στόχων επίδοσης του μονοθεσίου και σε επόμενο στάδιο των επιμέρους υποσυστημάτων του οχήματος. Με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης χρόνου (π.χ. IPG CarMaker, OptimumLap) και όχι μόνο, οριοθετούνται οι βασικές διαστάσεις και τα επιμέρους γενικά χαρακτηριστικά του αγωνιστικού οχήματος που αφορούν το βάρος, την επίδοση του αεροδυναμικού πακέτου, την επίδοση και το κόνσεπτ του κινητήρα και πολλών άλλων.
Εν συνεχεία, σχεδιάζεται η ανάρτηση, μοντελοποιείται και μελετάται η γεωμετρία, η κινηματική και η δυναμική της συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται το ποσοστό ικανοποίησης των στόχων που τέθηκαν αρχικά. Ο σχεδιασμός της ανάρτησης γίνεται με τη βοήθεια προγραμμάτων CAD (π.χ. Solidworks, Susprog3D, Lotus Shark) και μελετάται με τη βοήθεια πακέτων πεπερασμένων στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται στατικές και δυναμικές αναλύσεις της ανάρτησης χρησιμοποιώντας ανάλογα προγράμματα. Παράλληλα, η υποομάδα ασχολείται με την έρευνα και τον σχεδιασμό των αλγορίθμων συστημάτων ελέγχου του μονοθεσίου (π.χ. Traction Control, Torque Vectoring). Τέλος, η παρούσα υποομάδα είναι υπεύθυνη για τις δοκιμές του μονοθεσίου στην πίστα την περίοδο του testing με σκοπό την βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και την εξαγωγή των μέγιστων επιδόσεων του μονοθεσίου. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάζεται τα δεδομένα από τους αισθητήρες και εν συνεχεία τα αναλύει, βγάζοντας συμπεράσματα για τις επιδόσεις, κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου και το προετοιμάζει για τα δυναμικά αγωνίσματα.
 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Οριοθέτηση στόχων επίδοσης του μονοθεσίου και των υποσυστημάτων του
 • Δημιουργία μοντέλων οχήματος και διεξαγωγή προσομοιώσεων χρόνου για την ανάλυση απόδοσης και ανάπτυξης του μονοθεσίου
 • Μελέτη και σχεδίαση του συστήματος ανάρτησης και μοντελοποίηση της κινηματικής και δυναμικής της συμπεριφοράς
 • Πραγματοποίηση στατικών και δυναμικών αναλύσεων του συστήματος ανάρτησης
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα ελαστικά του μονοθεσίου
 • Έρευνα και ανάπτυξη των αλγορίθμων συστημάτων ελέγχου του μονοθεσίου
 • Οργάνωση και διεξαγωγή του testing και το στήσιμο του μονοθεσίου καθώς και ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων από τους αισθητήρες
 • Συνεργασία με τις υπόλοιπες υποομάδες για την επίτευξη των μέγιστων συνολικών επιδόσεων για την ομάδα
 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Εργατικότητα και όρεξη για δουλειά
 • Συνέπεια στην τήρηση των deadlines που θέτει η υποομάδα
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα
 • Βασικές γνώσεις των υποσυστημάτων ενός μονοθεσίου
 • Χρήσιμες οι γνώσεις προγραμματισμού και μοντελοποίησης συστημάτων
 • Χρήσιμες ορισμένες γνώσεις φυσικής (μηχανικής) και μαθηματικών
 • Ιδανική κάποια προηγούμενη εμπειρία στησίματος/δοκιμών αυτοκινήτου

Περιγραφή Υποομάδας

Η ομάδα των Electronics είναι υπεύθυνη για την μελέτη και υλοποίηση των High & Low Voltage συστημάτων του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, το High Voltage σύστημα περιλαμβάνει το κουτί μπαταριών, τον αντιστροφέα, τον κινητήρα (και τα συστήματα ασφαλείας του). Το Low Voltage σύστημα, αφορά την εγκατάσταση μικροελεγκτών, ηλεκτρονικών πλακετών και αισθητήρων με στόχο τη κατασκευή υποσυστημάτων (Data Logging, Telemetry System, Brake Balance System, Drag Reduction System (DRS)) που εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία αλλά και τη μέτρηση σημαντικών μεγεθών σε κάθε τμήμα του μονοθεσίου.
 

Κύριες Αρμοδιότητες

High Voltage

 • Έλεγχος του κινητήρα
 • Σχεδίαση και υλοποίηση πλακετών
 • Μελέτη και έρευνα για το κουτί των μπαταριών
 • Regenerative braking system (Αναγεννητική πέδηση)
 • Harness (Καλωδίωση αμαξιού)

Low Voltage

 • Σχεδίαση και υλοποίηση πλακετών
 • Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων από του διάφορους αισθητήρες
 • Προγραμματισμός των μικροελεγκτών
 • Τηλεμετρία (Frontend, Backend)
 • Harness (Καλωδίωση αμαξιού)
 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
 • Γνώση προγραμμάτων (π.χ Altium,Eagle,Matlab-Simulink)
 • Εργατικότητα και όρεξη για δουλειά
 • Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα

Περιγραφή Υποομάδας

Η υποομάδα του Mechanical Design (Μηχανολογικός Σχεδιασμός) είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό των δομικών κομματιών όλων των υποσυστημάτων του μονοθεσίου. Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα του Mechanical Design εξειδικεύονται αλλά έχουν και ως κοινό παρονομαστή τους την άριστη χρήση λογισμικού CAD, της στατικής ανάλυσης και της ικανότητας να υλοποιήσουν μία ιδέα σχεδιάζοντας ένα πλήρως λειτουργικό Assembly.
 • Chassis Designer: Σχεδιασμός (CAD) και υπολογισμός του αμαξώματος (με βάση κανονισμούς) και σημαντική συμμετοχή στην αρχική φάση σχεδιασμού (conceptual) του μονοθεσίου όπου αποφασίζεται η αρχιτεκτονική και η χωροταξία του. 
 • General Designer: Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό (CAD) και υπολογισμό (FEA/πεπερασμένα στοιχεία) των υπόλοιπων κομματιών του μονοθεσίου. (Από κρίσιμα κομμάτια ανάρτησης μέχρι το τελευταίο bracket/βίδα του μονοθεσίου). 
 • Composite Expert: Σχεδιασμός και κυρίως υπολογισμός (με χρήση FEA) των κομματιών που γίνονται από σύνθετα υλικά (κυρίως Carbon-Fiber).
Και μόλις τελειώσει το design; Η ομάδα χωρίζεται σε δύο μέρη: 
 • Το ένα μέρος ασχολείται με την προετοιμασία των στατικών αγωνισμάτων, cost και design event τα οποία αποδεικνύουν στους κριτές την οικονομική ανάλυση του μονοθεσίου σε όλα τα στάδια της κατασκευής (cost event)  και ότι οι σχεδιαστικές αποφάσεις πάρθηκαν χρησιμοποιώντας ”good engineering practices” και όχι κατά τύχη (design event)! 
 • Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την κατασκευή του μονοθεσίου. Σε αυτό το σκέλος μαθαίνεις να χειρίζεσαι εργαλειομηχανές (συμβατικές και CNC),  ασχολείσαι με την κατασκευή εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά και γενικότερα με την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση υποσυστημάτων του μονοθεσίου! 
 
 Κύριες Αρμοδιότητες
 • Σχεδιασμός όλων των κομματιών του μονοθεσίου με χρήση CAD
 • Συνεργασία με τις άλλες υποομάδες
 • Μελέτη/Αναζήτηση για νέες τεχνολογίες
 • Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων
 • Κατασκευή  αμαξώματος, αεροδυναμικού πακέτου & λοιπών εξαρτημάτων
 • Χρήση εργαλειομηχανών (Τόρνος, CNC φρέζας) & Σύνθετων υλικών
 • Assembly αυτοκινήτου

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Εργατικότητα και όρεξη για δουλεία
 • Βασικές μηχανολογικές γνώσεις (Στοιχεία μηχανών, Μηχανική)
 • Υπευθυνότητα στην τήρηση των deadlines
 • Εφευρετικότητα και πρωτοβουλία
 • Χρήσιμη η γνώση CAD (Solidworks)

Περιγραφή Υποομάδας

Money buys everything! Ή σχεδόν τα πάντα. Ο στόχος της συγκεκριμένης υποομάδας είναι η διεκπεραίωση της διαδικασίας χορηγιών, η κατάστρωση πλάνου για τις διάφορες οικονομικές κινήσεις της ομάδας και το κομμάτι της διοργάνωσης των παραγγελιών. Η συνεισφορά σου είναι πολύ σημαντική. Η προσέλκυση χορηγών συνδέεται άμεσα με τις επιδόσεις της ομάδας, αφού η κατασκευή ενός ηλεκτρικού αγωνιστικού μονοθέσιου απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό budget. Αν σου αρέσει η επιχειρηματική πλευρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τότε σε περιμένουμε στην υποομάδα μας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Προσδιορισμός του προϋπολογισμού της ομάδας
 • Παρουσίαση της ομάδας, των στόχων της και του πλάνου της για την χρονιά στους υποψήφιους χορηγούς της ομάδας μας
 • Επικοινωνία για χορηγίες προϊόντων με βάση τις ανάγκες της ομάδας
 • Επικοινωνία για χρηματικές χορηγίες βάση του προϋπολογισμού
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες της ομάδας
 • Οργάνωση των παραγγελιών
 • Συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς του πανεπιστημίου
 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Φοιτητής/τρια σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών
 • Υπευθυνότητα στην τήρηση των deadlines
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και soft skills
 • Πολλή όρεξη και εργατικότητα

Περιγραφή Υποομάδας

Η υποομάδα του Marketing είναι υπεύθυνη για τη επικοινωνιακή στρατηγική της ομάδας και ασχολείται με δραστηριότητες όπως η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, τα δελτία τύπου και η επαφή με δημοσιογράφους, η έκδοση του Newsletter με τα νέα της ομάδας, τη διαχείριση των Social Media, τη δημιουργία προωθητικών δράσεων για την ομάδα και τους χορηγούς, τη συγγραφή κειμένων και τη δημιουργία και εκφώνηση παρουσιάσεων. Αναζητούμε νέους φοιτητές με αγάπη και ταλέντο στο χώρο του Marketing, για να στελεχώσουν την δραστήρια και δημιουργική ομάδα μας! Μην έχεις αμφιβολίες, είσαι αυτό που ψάχνουμε!
 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην οργάνωση και το σχεδιασμό της επικοινωνιακής μας στρατηγικής
 • Διαχείριση Social Media ομάδας (Facebook, Instagram, Linkedin)
 • Χρήση τεχνικών ανάλυσης μάρκετινγκ για τη συγκέντρωση σημαντικών δεδομένων (Google Analytics, Instagram & Facebook Insights)
 • Βασική γνώση σε γραφιστικά προγράμματα (Indesign, Photoshop)
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης και συμβατικών ή ψηφιακών εκστρατειών, και παρακολούθησή τους, ώστε να διευκολύνεται η επιτυχία τους
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση παρουσιάσεων προώθησης
 • Σύνταξη και δημοσίευση διαδικτυακού περιεχομένου στον ιστότοπο και τους λογαριασμούς της ομάδας σε social media
 • Συγγραφή υλικού μάρκετινγκ (φυλλαδίων, δελτίων Τύπου, κ.λπ.) για την αύξηση της παρουσίας της ομάδας στο ελληνικό κοινό
 • Απευθείας επικοινωνία με τους χορηγούς επικοινωνίας με στόχο τη προβολή μας στα Μέσα Επικοινωνίας (τηλεόραση,ραδιόφωνο, τύπος κλπ)
 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Φοιτητής/τρια σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών
 • Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Συμμετοχή σε άλλη ομάδα στο τομέα του Marketing
 • Υπευθυνότητα
 • Δημιουργικός

Graphic Design, 3D Design & Animation, Motion Graphics, Videography, Photography

Περιγραφή Υποομάδας

Ασχολείσαι με τον σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδων; Σου αρέσει να σχεδιάζεις στο χαρτί ή στον υπολογιστή; Ασχολείσαι με το 3D Design και το Animation; Θες να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητά σου μέσα από τα βίντεο ή τις φωτογραφίες; Μήπως κοιτάς τη λεπτομέρεια; Εάν σου αρέσει και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αυτή είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσεις! Αναζητούμε τα νέα μέλη της ομάδας μας, που θα προβάλουν το έργο της καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στη δημιουργία της ιστοσελίδας και στη συντήρησή της
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό των γραφικών της ομάδας
 • 3D σχεδιασμός του μονοθέσιου και animations για χρήση της ομάδας.
 • Δημιουργία motion graphics για χρήση σε Facebook, Instagram και YouTube
 • Συμμετοχή στη δημιουργία βίντεο για την ομάδα
 • Φωτογράφιση των μονοθέσιων, των μελών της ομάδας και της καθημερινότητας για χρήση σε Facebook, Instagram και YouTube

Προφίλ Υποψηφίου

 • Φοίτηση σε αντίστοιχη σχολή με το αντικείμενο ενασχόλησης ή παρακολούθηση σεμιναρίων
 • Εμπειρία στα σε όσα περισσότερα προγράμματα αναφέρονται στη φόρμα
 • Κατάλληλος υπολογιστής και εξοπλισμός για το αντικείμενο ενασχόλησης
 • Portfolio για τα αντικείμενα που ενδείκνυται
 • Καλή διάθεση
 • Δημιουργικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Εργατικότητα