Αντλώντας ιδέες από το σχεδιασμό και την κατασκευή του περσινού μονοθέσιου και βασιζόμενοι στις εμπειρίες και στα σχόλια των κριτών στους διαγωνισμούς ανά τα χρόνια, η ομάδα μας, για άλλη μια χρονιά, στοχεύει να κατασκευάσει ένα Full Carbon Monocoque σασί, το οποίο θα είναι βελτιωμένο σε αρκετά σημεία, αλλά και σχεδιασμένο να ανταποκριθεί στο νέο Powertrain. Βασικό μας στόχο αποτελεί να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο το βάρος, να μειώσουμε το ύψος του κέντρου βάρους και να αυξήσουμε τη δυσκαμψία του σασιού και της ανάρτησης. Αεροδυναμικά, θεμελιώδη στόχο αποτελεί η χρησιμοποίηση ακριβέστερων μοντέλων έρευνας, με στόχο τη μελέτη ιδιαίτερα περίπλοκων αεροδυναμικών γεωμετριών. Η ομάδα των ηλεκτρονικών υψηλής τάσης σε συνεργασία με την υποομάδα της δυναμικής οχημάτων επέλεξε, μέσω προσομοιώσεων και αναλύσεων, το νέο κινητήρα, τις κατάλληλες συνδεσμολογίες και τα κελιά των μπαταριών. Ακόμα, πραγματοποιούνται δοκιμές στο νέο σύστημα τηλεμετρίας, με στόχο να αυξηθεί τόσο η εμβέλεια όσο και η ταχύτητα μετάδοσης.

Ωστόσο, το πιο δύσκολο κομμάτι του φετινού μας εγχειρήματος έχει υπάρξει η εύρεση πόρων και η χρηματοδότηση, λόγω τόσο των υψηλών εξόδων που συνεπάγεται η μετάβαση από θερμικό σε ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο όσο και της δυσμενούς, γενικά, οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας. Έτσι, προκειμένου να περιορίσουμε, κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις δυσκολίες αυτές, δημιουργήσαμε εξ' αρχής έναν αναλυτικό προϋπολογισμό, ώστε να γνωρίζουμε τις οικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά και επιδιώξαμε να προσφέρουμε σημαντικό πλήθος από επαγγελματικά ανταποδοτικά οφέλη, με σκοπό να προσελκύσουμε χορηγούς. Τα προνόμια αυτά κατηγοριοποιήθηκαν σε πακέτα χορηγιών, με γνώμονα, πάντα, την αξιοκρατία. Ακόμα, βασικό στόχο της ομάδας μας αποτελεί να αναπτύξουμε στενές σχέσεις με τους χορηγούς μας, που αποτελούν "σύμμαχούς" μας στο απαιτητικό εγχείρημα που επιτελούμε.

Φέτος, η υποομάδα του Marketing προσπαθεί να καθιερώσει την Prom Racing ως ένα ευρέως γνωστό, αναγνωρίσιμο brand. Μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες μας είναι να κάνουμε τους Έλληνες να εξοικειωθούν με το θεσμό του Formula Student και, φυσικά, να τους γνωστοποιηθούν τα επιτεύγματα της Prom Racing. Για να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας, επαναθεωρήσαμε και επαναπροσδιορίσαμε τη στρατηγική marketing, που ακολουθούσαμε, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε, ακολουθώντας κάποιες βασικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, έχουμε αναδιοργανώσει τη στρατηγική των social media μας και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό, πιστό κοινό. Η καινοτομία στο marketing είναι το "Prom Show", το επίσημο YouTube show της ομάδας μας, όπου παρουσιάζουμε την καθημερινή ζωή εντός της Prom Racing και, επιπρόσθετα, πολλές προκλήσεις που τα μέλη μας καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Τέλος, έχει ξεκινήσει η καλύτερη οργάνωση της δομής της ομάδας μας, μέσω κατάλληλα τοποθετημένων recruitments, εντός της χρονιάς, τα οποία θα εξυπηρετήσουν την ομαλότερη δυνατή μετάβαση της ομάδας μας στην Driverless (χωρίς οδηγό) κατηγορία του θεσμού, σε βάθος 2 χρόνων.