Διαθέσιμα Ανταποδοτικά Πακέτα Προνομίων Χορηγών

Ανταποδοτικά Προνόμια

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
15.000€ + 
Συνεργασία για 2 έτη

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
9.000€ – 14.999€ 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
4.000€ – 8.999€ 

XΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
1.000€ – 3.999€ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Λιγότερα από 1000€ 

Τροποποίηση αυτοκινήτου στα χρώματα της εταιρείας

Αξιοποίηση αγωνιστικού μονοθέσιου για διαφημιστικούς σκοπούς της εταιρείας

Δημιουργία άρθρων και δελτίων τύπου για τον χορηγό

Προώθηση μέσω του διαδικτυακού καναλιού της ομάδας στο Youtube

Ρουχισμός

Εμφάνιση λογότυπου στο αυτοκίνητο

Newsletter

Εκδηλώσεις

Ενημερωτικά φυλλάδια, banners και αφίσες

Social Media και ιστοσελίδα ομάδας