Τα μέλη της ομάδας μας από το 2008

2018 - 2019

0
Μέλη
 • Κατασκευή του τέταρτου μονοθεσίου μας, Delia
 • FS Ουγγαρίας, 10η θέση
 • FS Ουγγαρίας, 4η θέση στο Autocross
 • FS Ουγγαρίας, 1η θέση στο Skidpad
 • FS Αυστρίας, 9η θέση
 • FS Αυστρίας, 6η θέση στο Autocross
 • FS Αυστρίας, 3η θέση στο Design & Engineering
 • FS Γερμανίας, 10η θέση
 • FS Γερμανίας, 4η θέση στο Efficiency
 • FS Γερμανίας, τελικοί στο Design & Engineering

2017 - 2018

0
Μέλη
 • Κατασκευή του τρίτου μονοθεσίου μας, Tanya
 • FS Ουγγαρίας, 7η θέση
 • FS Ουγγαρίας, 3η θέση στο BPP
 • FS Αυστρίας, 11η θέση
 • FS Αυστρίας, 2η θέση στο BPP
 • FS Αυστρίας, 2η θέση στο Cost & Manufacturing
 • FS Αυστρίας, 3η θέση στο Skidpad

2016 - 2017

0
Μέλη
 • FS Αυστρίας, 18η θέση
 • Τερματισμός στο αγώνισμα του Endurance για πρώτη φόρα

 

2015 - 2016

0
Μέλη
 • Ανασυγκρότηση ομάδας
 • Κατασκευή του δεύτερου μονοθεσίου μας, Inna
 • FS Τσεχίας, 24η θέση

2011 - 2012

0
Μέλη
 • Μελέτη του μονοθεσίου του 2011

2010 - 2011

0
Μέλη
 • Κατασκευή του πρώτου μονοθεσίου μας, Suzie
 • FS Ιταλίας, 32η θέση
 • FS Ουγγαρίας, 25η θέση
 • FS Ουγγαρίας, 1η θέση στο  Cost & Manufacturing.

2008 - 2009

0
Μέλη
 • Ίδρυση ομάδας
 • Σχεδιασμός 1ου μονοθεσίου
 • 1η θέση στην κατηγορία Class 3 στο FS της Ιταλίας