ΕΝΔΙΑΛΕ

Καλώς Ήρθατε στην Εταιρική Παρουσίαση της ΕΝΔΙΑΛΕ, Ασημένιου Χορηγού της 

Prom Racing για την αγωνιστική χρονιά 2021 – 2022.

ΕΝΔΙΑΛΕ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  ΑΕ), είναι το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) το οποίο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 με έδρα την Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από τον Ιούνιο του 2004 λειτουργεί βάσει της απόφασης οικ 105135/10-6-2006/ΦΕΚ 905Βτου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ως εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Η ανωτέρω απόφαση παραμένει σε ισχύ βάσει του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» της Υπουργικής Απόφασης Νο 116570/13-02-2009 – ΦΕΚ 769Β/28-04-2009, «Κανονισμός για την διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.»

Σκοπός της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ, είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο.

Με μεγάλη μας χαρά το 2022 ανακοινώσαμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΕΝΔΙΑΛΕ, που βρίσκεται στο πλευρό μας ως Ασημένιος Χορηγός. Η συνεισφορά της ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του P22.  

Οι Δράσεις μας με την ΕΝΔΙΑΛΕ

  • Έναρξη Συνεργασίας με ΕΝΔΙΑΛΕ

    Στις 7 Μαρτίου 2022 η ομάδα μας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία ΕΝΔΙΑΛΕ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του P22, του δεύτερου ηλεκτρικού μονοθέσιου στην ιστορία μας.